Monitoring Prawny – konferencja
3/1/2019 1:00:00-5:00:00
Hotel Narwil Conference and Spa, ul. Czesława Miłosza 14a, Serock

Uprzejmie informujemy, iż Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii objęła patronatem I edycję Konferencji „Monitoring Prawny” organizowaną przez Kancelarię Prawną Drabik.

Konferencja odbędzie się 1 marca 2019 r. w Hotelu Narwil Conference & Spa ul. Czesława Miłosza 14a, 05-140 Serock w godz. 13:00-17:00.

Podczas Konferencji przy udziale ekspertów z poszczególnych dziedzin i gałęzi prawa zostaną przeanalizowane zarówno obowiązujące jak i projektowane zmiany w przepisach. Omówione zostaną nowe regulacje dotyczące postępowania egzekucyjnego wprowadzone ustawami o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. Przedstawione zostaną wybrane zagadnienia obowiązujących zmian w sektorze energetycznym, przede wszystkim mające wpływ na ceny wytwarzanej energii oraz poziom efektywności finansowej przedsiębiorstw energetycznych.

Konferencja jest bezpłatna. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie konferencji – Bezpłatna rejestracja.

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa upływa 15 lutego 2019 r.