Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – teoria i praktyka
5/24/2019 9:30:00-2:45:00
Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii serdecznie zaprasza na warsztaty: Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – teoria i praktyka.

15 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, a Minister Energii wydał projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Warsztaty mają na celu przedstawienie nowego systemu wsparcia wytwarzanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, kosztów funkcjonowania tego systemu oraz możliwości ich redukcji dla odbiorców przemysłowych.

Podczas spotkania zostaną przedstawione rodzaje i główne zasady wsparcia w ramach systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, tj. aukcyjny system wsparcia (premia kogeneracyjna), premia gwarantowana, premia gwarantowana indywidualna oraz premia kogeneracyjna indywidualna. W czasie warsztatów szczególny nacisk zostanie położony na omówienie kwestii kosztów, jakie będzie generował system wsparcia oraz szczególne uregulowania dotyczące odbiorców przemysłowych. W czasie prelekcji zostanie omówiony tryb i zasady uzyskania przez odbiorców przemysłowych ulgi w opłacie kogeneracyjnej.

Warsztaty odbędą się 24 maja br., o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51 w Warszawie (sala P5, piętro 38).

Cena warsztatów to jedyne 299 zł netto.

Zgłoszenia na warsztaty (wypełniony formularz) prosimy przysyłać na adres: iep@iep.org.pl w terminie do 20 maja br.

Warsztaty dla Członków IEPiOE oraz Organizacji Branżowych zrzeszonych w FOEEiG oraz w FORUMCO2 są bezpłatne.