Rynkowe kodeksy sieciowe – nowe instrumenty regulacji
6/12/2019 9:00:00-5:30:00
Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii serdecznie zaprasza na warsztaty: Rynkowe kodeksy sieciowe – nowe instrumenty regulacji.

Kodeksy sieciowe, to powszechnie obowiązujące regulacje, których stosowanie niesie ze sobą daleko idące konsekwencje dla wszystkich uczestników rynku, nie tylko w zakresie przesyłu transgranicznego ale również w obszarze rynku krajowego. Choć ciężar ich wdrażania spoczywa przede wszystkim na operatorach przesyłowych, regulatorach i instytucjach unijnych (w szczególności ACER i ENTSO), sposób ich stosowania ma istotne znaczenie dla odbiorców przemysłowych jako aktywnych uczestników rynku. Znajomość zasad wynikających z kodeksów będzie warunkowała to, czy uczestnicy w przyszłości będą potrafili się odnaleźć na wspólnym rynku energii i korzystać z niego w sposób zgodny ze swoimi interesami.

Celem warsztatów jest przygotowanie przemysłowych odbiorców energii elektrycznej do zmiany zasad funkcjonowania rynków energii i przedsiębiorstw energetycznych, po wprowadzeniu kodeksów sieciowych.

Warsztaty odbędą się 12 czerwca br., o godzinie 9:30 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51 w Warszawie.

Cena warsztatów: 990 zł netto.

Dla Członków IEPiOE oraz Organizacji Branżowych zrzeszonych w FOEEiG oraz FORUMCO2 warsztaty są bezpłatne.

Zgłoszenia na warsztaty (wypełniony formularz) prosimy przesyłać na adres: iep@iep.org.pl w terminie do 7 czerwca br.