TGE - wymiar krajowy i europejski, zasady uczestnictwa
1/14/2020 10:00:00-2:00:00
Warszawa

14 stycznia br. odbyły się warsztaty organizowane przez Towarową Giełdę Energii dla Członków Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz przedstawicieli organizacji branżowych, które są członkami Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz ForumCO2.

W imieniu organizatora w wydarzeniu udział wzięli: Leszek Prachniak, Dyrektor Biura Operacji Giełdowych, Maksymilian Galos z działu Integracji Rynków TGE, Łukasz Czaplicki z działu Operacji Giełdowych TGE, Małgorzata Bałdo oraz Krzysztof Opara z Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz przedstawiciele domów maklerskich: Krzysztof Sobiech, Noble Securities oraz Maciej Małachowski z grupy PwC. Celem warsztatów było omówienie transgranicznego rynku SIDC w modelu XBID, który łączy krajowe Rynki Dnia Bieżącego Energii Elektrycznej w ramach Unii Europejskiej, przedstawienie zasad rozliczania transakcji w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych, zasad członkostwa oraz omówienie działalności operacyjnej prowadzonej na TGE za pośrednictwem domów maklerskich.