Corporate PPA z perspektywy odbiorcy i wytwórcy
1/15/2020 11:01:00-2:00:00
Warszawa

15 stycznia br. odbyło się spotkanie pt. Corporate PPA z perspektywy odbiorcy i wytwórcy, którego organizatorem było Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

W spotkaniu udział wzięli: Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu PSEW oraz Fundacji RE-Source Poland Hub, Grzegorz Skarżyński, przewodniczący Grupy Roboczej PSEW ds. corporate PPAs z udziałem przedstawicieli odbiorców energii, wytwórców energii oraz Członków IEPiOE.

Celem spotkania było przedstawienie działalności nowo powołanej fundacji RE-Source Poland HUB, której zadaniem jest stworzenie platformy współpracy między odbiorcami energii i wytwórcami OZE, omówienie jak energia z OZE może wspierać polski przemysł oraz jakie są potrzeby energetyki przemysłowej.