Manipulacje rynkowe na gruncie REMIT w świetle praktyki ACER oraz krajowych organów regulacyjnych
12-8/13/2020
Warszawa

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w dniach 12-13 sierpnia br. organizuje webinarium pt. Manipulacje rynkowe na gruncie REMIT w świetle praktyki ACER oraz krajowych organów regulacyjnych.

Rozporządzenie REMIT, w odniesieniu do hurtowego obrotu energią elektryczną i gazem, wprowadziło zakazy związane ze zwalczaniem nadużyć rynkowych, które wcześniej funkcjonowały na rynkach finansowych i kapitałowych, tj. zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz zakaz dokonywania lub usiłowania manipulacji na rynku. W ostatnim czasie przepisy te są coraz częściej wykorzystywane w ramach nadzoru nad rynkami energetycznymi zarówno przez krajowe organy regulacyjne, jak i Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu dotychczasowe praktyki stosowania przepisów REMIT w zakresie zwalczania nadużyć rynkowych. Podczas organizowane przez Izbę webinarium poznacie Państwo zakres obowiązywania regulacji REMIT, typologię nadużyć rynkowych, poszczególne rodzaje nadużyć kwestionowane w dotychczasowej praktyce oraz środki ich wykrywania. Zgłoszenia na webinarium - formularz zgłoszeniowy - prosimy przysyłać na adres: iep@iep.org.pl w terminie do 3 sierpnia br.