PSEW 2020
24-8/26/2020
Hotel Narvil w Serocku

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii objęła patronatem XV Konferencję PSEW (PSEW 2020), na którą w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy.

XV Konferencja PSEW odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia 2020 r., w Hotelu Narvil, w Serocku. Doroczna Konferencja PSEW to największe wydarzenie w branży energetyki wiatrowej i OZE w Europie Środkowo-Wschodniej. Poprzednie edycje zgromadziły w sumie kilka tysięcy gości z kraju i zagranicy. Program wydarzenia obejmuje najbardziej aktualne kwestie z punktu widzenia branży energetyki wiatrowej w Polsce oraz w pozostałych krajach Europy.

Energetyka wiatrowa już dzisiaj stanowi ważny element polskiego miksu elektroenergetycznego i wiele wskazuje na to, że w najbliższych dekadach jej rola będzie wzrastać. Pełne wykorzystanie potencjału wiatru na lądzie i na morzu umożliwi transformację systemu energetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Na rozwoju obydwu technologii może znacząco zyskać polska gospodarka, zwłaszcza, że Unia Europejska stawia rozwój energii odnawialnej w centrum działań, które będą podejmowane i uzyskają wsparcie, także finansowe, w ramach odbudowy gospodarki państw europejskich po recesji zaistniałej w następstwie koronawirusa.

Informacje dodatkowe:

Szczegóły Konferencji znajdą Państwo na stronie: https://konferencjapsew.pl/

Dla Członków IEPiOE specjalna oferta cenowa. Informacji dot. oferty cenowej pod nr tel. 22 875 91 10

Serdecznie zapraszamy!

Organizator