Podsumowanie XIV Targów Energii

W dniach 28 i 29 września 2017 r. w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w Jachrance odbyły się kolejne, XIV Targi Energii, zorganizowane przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Towarzystwo Obrotu Energią.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Maciej Bando.

Targi stanowiły platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce, gromadząc niemal 300 osób. Wzorem poprzednich lat Targi składały się zarówno z części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej.

Program Targów uwzględniał bieżące wydarzenia i problemy rynku. Część merytoryczna podzielona została na następujące bloki tematyczne:

  • Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych rynku energii w Polsce – część 1;
  • Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych rynku energii w Polsce – część 2;
  • Wybrane nowe trendy w elektroenergetyce;
  • Obrót hurtowy i detaliczny, klienci – wybrane zagadnienia, w tym warsztaty ekspercie n.t. podatku akcyzowego.

Tegorocznym Partnerem Specjalnym Targów Energii był m.in. PKN Orlen S.A.

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom za obecność i czynne uczestnictwo w Targach, patronom za objęcie patronatem naszej imprezy, prelegentom za interesujące wykłady, wystawcom za udział oraz prezentacje ich ofert na stoiskach, partnerom za wsparcie.

Więcej informacji na stronie http://www.targienergii.pl/.