Doradztwo Strategiczne EKOMAT

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii rozpoczęła współpracę z firmą Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. zajmującą się m.in. wsparciem podmiotów gospodarczych z naszego sektora w uzyskaniu dotacji unijnych.

W ramach tej współpracy na stronie internetowej Izby będą zamieszczane materiały informacyjne dotyczące funduszy, dotacji i pożyczek, które są wspierane dofinansowaniem ze środków unijnych, norweskich oraz środków krajowych NFOŚiGW.

Materiały te będą aktualizowane w momencie ogłoszenia nowych konkursów. Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z wiedzy i doświadczenia Doradztwa Strategicznego EKOMAT Sp. z o.o., poniżej przekazujemy dane kontaktowe:

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, XI piętro
Warsaw Financial Centre
00-113 Warszawa

tel.:+48 22 242 84 71
e-mail: biuro@dsekomat.pl
www: http://www.dsekomat.pl/