29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER – Patronat Honorowy IEPiOE

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii objęła Patronat Honorowy nad 29 edycją Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2019 r. w The Westin Warsaw Hotel.

Tegorocznym hasłem Konferencji jest “Społeczeństwo, gospodarka, energetyka”, które już od 29 edycji wskazuje kierunek, w jakim będzie prowadzone te najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. W tym roku te słowa wydają się mieć jeszcze większe znaczenie, ze względu na obecność tych zagadnień podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach.

W ramach inauguracyjnego panelu Konferencji Energetycznej EuroPOWER, swój głos w sprawie polskiej energetyki zabierze przedstawiciel rządu. Podczas Posiedzenia Rady Programowej, która miała miejsce 18 stycznia w siedzibie Ministerstwa Energii, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik ds. Prezydencji COP 24, Michał Kurtyka, wskazał trzy ważne kwestie, których nie może zabraknąć podczas wydarzenia: rola człowieka i jego oczekiwań, technologie i regulacje. Kwestia konsumenta, któremu powinna służyć cała gospodarka, musi zostać dostrzeżona i uwzględniona w strategii rozwoju energetyki. Inspiracji należy szukać m.in. w Chinach i Francji, które wytyczają kierunek rozwoju światowej energetyki. Ważne jest również odniesienie się do technologii przez pryzmat jej wpływu na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, nowych miejsc pracy czy zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Dopełnieniem tego powinna stać się dyskusja o regulacjach.

Przed polską energetyką stoi wiele wyzwań. Do ich rozwiązania z pewnością będą pomocne nowoczesne technologie, które są szansą na rozwój Polski. Mają one jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy odpowiadają na konkretne potrzeby i oczekiwania. Tematy debat 29. edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER będą odpowiadały na konkretne problemy, które są kluczowe dla tego sektora. W ramach takiego podejścia do wiosennej edycji wydarzenia, prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytania m.in.:

  • Jak wygląda strategia państwa w zakresie energetyki i klimatu
  • Jak poprawić czystość powietrza?Jak OZE mogą uzupełnić miks energetyczny?
  • Jak wypełnić lukę po węglu brunatnym? Energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa
  • Jakie są kluczowe trendy w sektorze energii?
  • Jak nowoczesne technologie informatyczne mają się na rzecz rynku energii?
  • Jak ograniczyć wzrosty cen energii?
  • Jak rozumieć bilansowanie KSE w odniesieniu do energetyki scentralizowanej i rozproszonej?
  • Jak finansować transformacje energetyczną?

Omówiona zostanie przede wszystkim strategia państwa w zakresie energii i klimatu, a także rola konsumenta, finansowanie transformacji energetycznej i nowe modele biznesowe stosowane w sektorze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Kod zniżkowy dla Członków IEPiOE w wysokości 500 zł ważny do 25 lutego br. Aby otrzymać kod zniżkowy prosimy o mail: elwira.teodorowicz@iep.org.pl.